Polskie Stowarzyszenie Narodowe Polskie Stowarzyszenie Narodowe Polskie Stowarzyszenie Narodowe Polskie Stowarzyszenie Narodowe Polskie Stowarzyszenie Narodowe Polskie Stowarzyszenie Narodowe Polskie Stowarzyszenie Narodowe Polskie Stowarzyszenie Narodowe Polskie Stowarzyszenie Narodowe Polskie Stowarzyszenie Narodowe Polskie Stowarzyszenie Narodowe
Polskie Stowarzyszenie Narodowe Polskie Stowarzyszenie Narodowe Polskie Stowarzyszenie Narodowe Polskie Stowarzyszenie Narodowe Polskie Stowarzyszenie Narodowe Polskie Stowarzyszenie Narodowe Polskie Stowarzyszenie Narodowe Polskie Stowarzyszenie Narodowe Polskie Stowarzyszenie Narodowe  
Strona Główna | O nas | Wynajem Hali | Menu | Nilestown | Co Nowego | Kontakt
  O Nas
   
 
PSN jest organizacją Polonijną.
Należy do Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Pracuje dla Polonii i z Polonią.

Polskie Stowarzyszenie Narodowe (PSN) w London, zostało założone 12 grudnia 1920 roku przez grupę ludzi których zamiarem było posiadanie własnego ośrodka społeczno-kulturalnego wspierającego miejscową Polonię. W roku 1920 było bowiem w London około 30 rodzin polskich oraz kilka osób samotnych. lnicjatorem oraz założycielem PSN był Józef Cebulski. Pierwsza polska organizacja w London nazywała się "Towarzystwo Bratniej Pomocy Synów Polskich Grupa Nr. 2" i była wzorowana na organizacji o podobnej nazwie w Toronto. Zebranie założycielskie odbyło się przy 458 Simcoe St. w London, w domu Karola Poliszka, obecnych na tym zebraniu było 21 mężczyzn. Pierwszym prezesem organizacji został wybrany Wojciech Mac.

Cele i zadania nowo-powstałej organizacji były ambitne. Jednym z pierwszych przedsięwzięć było założenie biblioteki polskiej a dla zdobycia funduszy postanowiono urządzać przedstawienia i zabawy. I tak na przykład 11 lutego 1922 roku w kościele St. Mary odbyło się pierwsze przedstawienie pt. "Genowefa". Wydatki okazały się większe niż przychody, nie zrażało to członków i przedstawienia urządzano dość często. Ważnym aspektem pracy było ustanowienie zapomogi chorobowej i pośmiertnej dla członków i ich rodzin. Ponieważ w kasie nie było dość pieniędzy więc uchwalono specjalną składkę po $0.50 mięsiecznie od każdego członka. Były wypadki, ze oprócz tego zbierano dodatkowe składki np. znaleźć można w książkach protokółowych fakt jak 15 członków złożyło się po $1.00 aby zaplacić za pomoc do dzieci podczas choroby matki.

W roku 1925 organizacja zmieniła nazwę, z Towarzystwa Bratniej Pomocy Synów Polski na "Klub Polski", w ten sposób uniezależniła się całkowicie od torontońskiej siedziby. Na zebraniu w styczniu 1927 roku postaniowiono przyjmować do organizacji kobiety. 10 marca tegoż roku zapisało się do organizacji 10 kobiet, które utworzyły swoją sekcję pod nazwa "Związek Niewiast". Rok 1927 był bardzo aktywny dla organizacji ale brak własnego domu dawał się coraz bardziej we znaki. Postanowiono więc na zebraniu członkow w dniu 24 kwietnia wynająć na ten cel jakis objekt. Wkrótce też wynajęto dom przy 453 Bathurst St.. Wynajmowany dom przy 453 Bathurst St. stał się z upływem czasu nieco za mały. W roku 1930 nadażyła się sposobność kupienia własnego objektu. Protestancki kosciół przy 554 Hill St. nadawał się na potrzeby organizacji najlepiej, złożono więc ofertę i za $3,250 nabyto budynek na własność . Rok 1930 był bogaty i ważny w życiu organizacji. W tym to roku zmieniono ostatecznie nazwe organizacji z Klubu Polskiego na Polskie Stowarzyszenie Narodowe, oraz otrzymano tzw. "Charter" dla Polish National Association Limited.

Przez następne lata Polskie Stowarzyszenie Narodowe w London utrzymywało żywy kontakt z Konsulem Republiki Poskiej w Ottawie, skąd otrzymywano materiały informacyjne, mapy, książki itp. Napięta sytuacja w Europie pod koniec lat 30-stych a szczegolnie pomiędzy Polską i Niemcami poruszyła opinię publiczną w Kanadzie jak również tutaj w London. Dużym echem odbiło się spotkanie w domu PSN w dniu 19 marca 1939 roku. Na spotkanie to przybył i przemawiał konsul R.P. z Ottawy Dr. Tadeusz Brzeziński (ojciec Zbigniewa Brzezińskigo). Pobyt polskiego Konsula w London wśród miejscowej Polonii był wielkim wydarzeniem . Opisany nastepnie w "London Free Press" pobyt Dr. T. Brzezińskeigo jak również wywiad z nim uzmysłowil wszystkim jasno stanowisko Polski oraz przedstawił prawdziwe oblicze hitierowskiej propagandy.

Okres drugiej wojny światowej to wzmożona materialna pomoc PSN dla walczącej Polski. Polacy z London aktywnie włączyli się do rekrutacji formującego się Wojska Poliskiego w Kanadzie. Ochotnicy do wojska kierowali się najpierw do Windsor a stamtąd przez obóz ćwiczebny w Owen Sound do Angii. Dwóch członkow organizacji nie wrociło z wojny: Bielecki John - porucznik lotnictwa i VVielgosz Franciszek. Po zakończeniu wojny w dniu 24 marca 1946 organizacja PSN wydala wspaniały bankiet na cześć powracających żołnierzy przy 554 Hill St.. Na bankiet ten przybyla gremialnie cała tutejsza Polonia oraz przedstawiciele władz miejscowych i wojska.

Zaraz po zakończeniu ll wojny światowej osiedlali się w London przeważnie tzw. "displaced persons", czyli byli żolnierze i byli oficerowie Armii Polskiej walczącej na frontach zachodnich. Organizacja PSN powitała nowo przybyłych imigrantów bardzo serdecznie.

W 1958 roku uchwalono projekt i wybudowano nowy dom PSN przy 554 Hill Street. Niestrudzeni i wielce zasłużeni działacze oraz członkowie PSN w latach 60-tych i 70-tych latach kontynuowali chwalebne dzieło naszych polonijnych przodkow. Polskie Stowarzyszenie Narodowe w London jest najstarszą a zarazem jedna z najbardziej zasłużonych organizacji polonijnych na terenie London.

Wydarzeniem niezmiernie ważnym w historii PSN jest zakup w roku 1977 placu w Nilestown z przeznaczeniem na Polsko-Kanadyjski Ośrodek Rekreacyjny. Dzisiaj Nilestown służy nie tylko miejscowej Polonii w London ale stał sie wizytówką Polskiego Stowarzyszenia Narodowego na całe Ontario i USA dzięki turniejowi piłkarskiemu “Otwarte Mistrzostwa Drużyn Polonijnych w Piłce Nożnej”.

W 1999 roku postanowiono odnowić i częściowo przerobić halę oraz kuchnię. Prace zwiazane z tą przeróbką trwały zaledwie trzy miesiące. Oficjalne otwarcie i poświęcenie odnowionej hali odbyło się 8 maja 1999 roku.

 

 

   © Wszelkie Prawa Zastrzeżone - Polskie Stowarzyszenie Narodowe 2003-        

| strona główna | o nas | wynajem hali | menu | Nilestown | co nowego | kontakt| język angielski |

Polskie Stowarzyszenie Narodowe
554 Hill Street
London, Ontario N6B 1G1
Kanada
Telefon: (519) 434-2576

web design London Ontario: new concept design